ÁLOMTÖREDÉKEK - Bálint Endre monotípiái

ÁLOMTÖREDÉKEK - Bálint Endre monotípiái Kiállítás ideje:

2014-09-19 - 2014-10-18

Megnyitóbeszéd, fényképek, videók:

Kiállítást megnyitja: Dr. Szeifert Judit / részletek »

Kiállító művészek:

Bálint Endre

ÁLOMTÖREDÉKEK – Bálint Endre monotípiái

Száz éve született Bálint Endre (1914–1986). Monotípiáiból rendezett kiállítása alkalmat ad a megemlékezésre. Bálint művészetének egyik legjellemzőbb vonása a játékosság és a kísérletező kedv. Festészete mellett sokféle más műfajban is kipróbálta magát, így grafikai lapokat készített, elsősorban linómetszetet és litográfiát, illetve jelentősek montázs-sorozatai, valamint a jelenlegi kiállításon bemutatott monotípia is kedvelt technikái közé tartozott.
A monotípia a 17. század közepe óta létező eljárás. Egy olyan átmeneti jellegű képzőművészeti technika, amely a festészet és a grafika határmezsgyéjén helyezhető el. Tulajdonképpen síknyomó eljárás, méghozzá, ahogy arra a „mono” előtag is utal, egy példányban készült nyomat.
Bálint Endre képei álomtöredékek, létfragmantumok. Az álomszerű, az emlék, a múlt darabkái keverednek aktuális élményszegmensekkel képein. A legegyszerűbb formák, a művészi eszköztár alapelemeinek, ha tetszik a művész ábécéjének kialakítására törekszik. A töredék-fragmentum jelleg egyszerre teszi álomszerű lebegéssé, emlékekből előderengővé, és archaikus hatásúvá műveit, amely hatást tovább fokozza a kopottas, líraian formált faktúraképzés. Ez a felületképzési módszer nem csak olajképeit jellemzi, hanem nyomatait és főként monotípiáit is. Ezért is kedvelhette annyira a monotípia műfaját, mert általa olyan felületi hatásokat tudott elérni, ami művészi szándékának leginkább megfelelt.
Ahogy a kiállításhoz készült katalógus bevezetőjében Szeifert Judit művészettörténész fogalmaz: „Bálint Endre alkotásai a csönd képei. Csöndet sugároznak, és csöndet teremtenek maguk körül. Kiszakítanak a mindennapok valóságából álomszerű lebegésükkel, a líraian megformált képfelületek meditatív bolyongásra hívnak az elmúlt idők, az emlékek világába, de ugyanakkor téren és időn kívüli helyekre visznek, röpítenek minket.”

Kiállított műtárgyak