Gábor Marianne Portrék

Gábor Marianne Portrék Kiállítás ideje:

2017-10-05 - 2017-11-05

Az idén lenne 100 éves Gábor Marianne, akit pár éve, 2012-ben még szeretettel köszönthettünk személyesen galériánkban az akvarelljeiből, grafikáiból rendezett kiállításán. Idén, születésének 100. évfordulóján életművének fontos műfaját, a portrét helyeztük kiállításunk középpontjába.

Gábor Marianne kisgyermekkorától szívesen örökítette meg életének szereplőit, édesapját, Gábor Ignác irodalomtörténész műfordítót, édesanyját, barátaikat, később férjét, az író, költő, Rónai Mihály Andrást, Rónai Dénes fotóművészt, művészbarátaikat, Szép Ernőtől Kassák Lajosig sokakat. Az írók, festők, irodalmárok mellett azonban szép számmal szerepelnek Gábor Marianne festményein hétköznapi idős hölgyek is az ismerettségi körből; Berta néni, Hermann néni, Olga néni szintén visszatérő modelljei voltak a festőnőnek. A realisztikus portrékat idővel stilizáltabbak követték; strandoló kislányok, hetyke olasz udvarlók, rabbik, bohócok, különböző élethelyzetek ismeretlen szereplői. Szeretettel ragadta meg hősei jellemző karakterét, többször megörökített egy-egy érdekes arcot. Jó megfigyelőként figuráiról sok jellemző  vázlatot, skiccet készített, modelljeiről gyakran egész sorozatok készültek különböző technikával. Önarcképei külön elismerésben részesültek, közülük kettő a firenzei Uffizi-képtár híres önarcképgyűjteményébe került.

A kiállítás beavat minket az elkészült portrék munkafolyamataiba: láthatunk vázlatokat, rajzokat, akverelleket és olajképeket is a műfajon belül.

Mindenki szerettel hívunk a kiállításra!