2015-10-14

Szalay Lajos és a Jászi Galéria

A galéria vezetőjének személyes története

Szalay Lajos és a Jászi Galéria

Szalay Lajos művészetéhez való kötődésem személyes élménnyel kezdődött. A 80-as évek vége felé rendszeresen nyaraltam Szilvásváradon, ahol sokfelé vendégeskedtem. Az egyik ilyen vendégség alkalmával egy keramikus házaspár házában jártam, ahol a falakon Szalay Lajos szita nyomatai lógtak. A művek mély benyomást tettek rám, és érdeklődni kezdtem az alkotások készítőjéről. Akkor 14 évesen tudtam meg, hogy a művész Miskolcon él, szerettem volna találkozni vele. A művész házaspár kitartó lelkesedésemre megpróbált megszervezni egy találkozót, amely sajnos a művész gyengülő egészségügyi állapota miatt elmaradt. Bár személyesen Őt így nem ismerhettem meg, de érdeklődésem művészete iránt innentől kezdve sohasem apadt el. Kerestem az alkotásait, melyek meghatározó élményei lettek életemnek. Így lett galériás terveim és tevékenységem kiindulópontja és biztos kísérője is a Szalay életmű.

A Jászi Galéria megnyitásának időpontját 2008. november 29-re, Szalay Lajos születésnapjának 100. évfordulója előtti hónapokra időzítettük, hogy galériánk is kiállítással tudjon ünnepelni a jubileumi évben. A kiállítás előkészületei 2008 nyarán kezdődtek. Nagyon kevés mű állt rendelkezésre, az is többségében sokszorosított grafika volt. De a makacs vágy, hogy a galéria méltó kiállítással ünnepelhesse a kerek évfordulót, szerencsés véletlenekkel segítette a megvalósulást, és galériánk végül 2009. február 26-án – Szalay Lajos születése napján – megnyitotta A vonal költője című tárlatot, melyen a művész több mint 60 tusrajzát állította ki.

Első kiállításunkat továbbiak követték, 2010-ben a művész bibliai témájú képeit mutattuk be, 2013-ban Kondor Béla alkotásaival együtt Apokalipszis címmel rendeztünk tárlatot a műveiből.                                                                                            

Mostani kiállításunk az 1948 és 1960 közötti időszakra, Szalay Argentínában töltött éveire fókuszál, amelynek művészetéről eddig nem sokat lehetett tudni. Az itthoni kiállításokon és kiadványokban csak esetlegesen jelentek meg művek ebből a periódusból. Ezek sem olyan összefüggésben, amelyből kiderült volna, hogy mit jelentett Szalay számára Argentína és mit jelentett Argentína számára Szalay. Az ekkor keletkezett alkotások egy részében Szalay a korabeli hazai viszonyokra reflektál, és különösen jelentősek azok a művei, amelyekben az 1956-os magyar történésekkel azonosul. Kiállításunk a minden alkotói szakaszában figyelemre méltó életműnek erről a 12 évéről igyekszik többet megtudni, és mások számára is megismerhetővé tenni.

Jászi Orsolya

Legfrissebb bejegyzések