SZALAY Lajos (1909 - 1995)

SZALAY Lajos

Szalay Lajos festő-, rajzoló - és grafikusművész. Magyar Képzőművészeti Főiskola, 1927–1936, mestere: Benkhard Ágost. Székely Bertalan pályadíj, 1936. Székesfőváros díja, 1936. Szinyei Merse Társaság grafikai díja, 1944. UNESCO ösztöndíj, Párizs, 1947. Szép Magyar Könyv pályázat nívódíj, 1978. IBA – Internationale Buchkunstausstelung Leipzig, ezüstérem, 1982. Miskolci Téli Tárlat, nagydíj, 1988. Kiváló Művész, 1989. Miskolci Téli Tárlat, Miskolci Galéria díja, 1990. Kossuth-díj, 1992. Miskolc díszpolgára, 1993.

Az átlagostól elütő rajztehetségére elemista korában fölfigyeltek: háborús gyerekrajzaival Bécsben szerepelt kiállításon az első világháború végén. Művészi pályáját festőként kezdte, azonban elég hamar kizárólagosnak hitt eszköze lett a tus, a tollrajz, amihez illusztrálási feladatok, az árnyalatok nélküli vonalrajzok könnyen reprodukál-hatósága is vonzotta. Tanult a miskolci művésztelepen és főiskolai tanulmányai szünetében 9 hónapot (1930–31) Párizsban töltött, ahol első-sorban Picasso művészetét tanulmányozhatta.

Szociális igazságkeresést, etikai tartást sugalló rajzai a hétköznapi életből, a Bibliából és a görög-római mitoló-giákból egyaránt veszik a témájukat. Az indulati fűtöttség, az expresszív hangoltság (pl. a végtagok deformálóan túlzott megnyújtása a pálya eleji rajzokon, Derkovits-hatás) párosul nála az egyéni rajzmodor, az általa megújí-tott egyéni rajz-nyelv, figurális rajzstílus megteremté-sének a szándékával. A pőre vonal, a fekete tus vékony vagy vastagodó-összetorlódó hajlítása: deklinálása és konjugálása Szalay önmagától elvárt és meghonosított alkotói gyakorlata, amely már az 1940-es években egyéni rajzstí-lusként, a 20. századi magyar rajzművészet fontos teljesítményeként rögzült. A könyvet (önálló rajzkönyv vagy illusztrált) a legfontosabb megjelenési formájának, a közönséghez jutás kiállításoknál is hatékonyabb eszközének vallotta. Az önálló rajzkönyvet, mint a művek adekvát megjelenését ő honosította meg a magyar művészeti könyvkiadásban (Szalay Lajos 60 rajza, 1941. Szalay Lajos rajzai, 1945. stb.).

Magyar- és világirodalmi alkotások, versek, regények és drámák illusztrálása mellett készített könyvborí-tókat,színes könyvtáblákat. Megjelent illusztráció-sorozatai mellett tervben rekedtek: Dosztojevszkij: Karamazov testvérek (csak rajzolt, szöveg nélküli rajzkönyv-kiadását tervezték Farkas Istvánnal), Cervantes: Don Quijote rajzegyüttese és az 1960-as évektől tervezett rajzos önéletrajz-könyve (Életrajz/My biography).

1947-ben Párizs-ban dolgozott, 1949–1960 között a Tucumáni Egyetemen és a Buenos Aires-i Képzőmű-vészeti Főiskolán tanított, tanítványa volt pl. Enrique Barilari. A magyar grafikus generációkra elsősorban a Genezis című művével hatott az 1960-as, 1970-es évtizedben. New York-i periódusa (1960–88) után telepedett vissza Magyarországra, Miskolcra. Hazajövetelekor 450 rajzát magyarországi múzeumok-nak ajándékozta. Munkásságát bemutató állandó kiállítását a Miskolci Galéria mutatja be 1992-től.

Sümegi György

Megvásárolható műtárgyak